Monthly Archives: April 2013

InHolland studenten aan de slag met eLink

19-03-2013

Studenten van de opleiding Logistiek en Economie van Hogeschool Inholland Haarlem gaan op Schiphol onderzoek uitvoeren naar de toepassingsmogelijkheden van eLink. Dit project richt zich op een vergroting van de efficiency binnen de luchtvrachtsector door een verdere digitalisering. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met ACN en onder begeleiding van het lectoraat Airport en Aviation van de Hogeschool Inholland. Met dit praktijkgerichte onderzoek wil Inholland de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs verder versterken.

eLink is een van de bouwstenen voor de realisatie van Schiphol SmartGate Cargo, een initiatief van de Douane, Schiphol Group, ACN en KLM Cargo, met als doel een integraal controleproces. Dit verkort doorlooptijden, verlaagt de kosten en verbetert de betrouwbaarheid en veiligheid in de luchtvrachtketen. 
 

 

De studenten hebben inmiddels met bedrijfsbezoeken, games en het lesprogramma kennis gemaakt met het luchtvracht proces. Specialisten van o.a. de Douane, Marechaussee, Cargonaut en SmartLOXS gaan de studenten via gastcolleges voorbereiden op de uitvoering van de onderzoeksopdracht. De resultaten van het onderzoek worden in mei gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van de luchtvrachtbedrijven op Schiphol.

bron : www.acn.nl

eLink pilot is aanleiding voor uitrol op Schiphol

Op 22 september is in Huis ter Duin (Noordwijk) de gezamenlijke “Visie en Strategie voor 2020″ besproken door de leden van Air Cargo Netherlands (ACN). Tijdens de bijeenkomst heeft programmadirecteur van Amsterdam Connecting Trade, Paul Jansen, het project eLink officieel overgedragen aan ACN. Partijen willen het succes van de pilot verder vertalen in een structurele werkwijze voor de vrachtafhandeling op Schiphol. Ben Radstaak (directeur van Air Cargo Netherlands) nam de resultaten van het project in ontvangst: “Het project eLink is een stevige stap op weg naar 2020.

 

Voor het behoud van de concurrentiepositie van Schiphol als vrachtluchthaven is een slim aan- en afleverproces van groot belang.” Binnen de pilot is onderzocht hoe tijd kan worden bespaard door een digitale overdracht van de lading in het afhandelingproces. Daarvoor wordt bij aankomst van de trucks bij de poort van de afhandelaar gebruikt gemaakt van kentekenherkenning. Chauffeurs identificeren zich met de bestaande ACN pas. Dit faciliteert de formele overdracht van de lading. Het project laat zien dat een tijdwinst in het doorloopproces van minimaal 25% mogelijk is. De werkwijze is digitaal te zien op YouTube, waar het al internationale belangstelling trok. (http://www.youtube.com/watch?v=yLId784OXrA&feature=youtube_gdata_player). Het project eLink is een initiatief van het programma Amsterdam Connecting Trade (ACT). ACT richt zich op de voorwaarden voor een innovatieve en duurzame gebiedsontwikkeling van logistieke bedrijventerreinen rond Schiphol. ACT treedt samen met Schiphol en ACN op als opdrachtgever van het project, waarbij een deel van de kosten wordt gefinancierd door de overheid (Pieken in de Delta subsidie). Het volledige persbericht vindt u hier.

ECS proces voor expediteurs

 

De fysieke douanecontrole vindt nu meestal plaats op de 1e linie, bij de afhandelaar. Voordat een zending geselecteerd wordt voor controle door de Douane en daadwerkelijk gecontroleerd wordt, zit een heel (informatie)proces waarin de expediteur ook enkele stappen verricht.

Om te beginnen moet een exportaangifte worden gedaan bij het kantoor van uitvoer (Douane). Dit doet meestal de expediteur, soms de verlader. Hierop krijgt de aangever een MRN-nummer (Movement Reference Number).

1) Met het MRN-nummer moet de aankomstmelding worden gedaan bij het kantoor van uitgang (Douane). Dit wordt ook wel de AaE (Arrival at Exit) genoemd. De partij die dit doet, is de TaE (Trader at Exit). De AaE wordt gedaan in het informatiesysteem ECS (Export Control System). In dit systeem selecteert de Douane de zendingen voor controle.

 

De AaE kan op 4 manieren worden gedaan:

1) Via Cargonaut, via DGVS uitslag

2) Via Cargonaut, via het EDI-bericht ENO (Export Notification)

3) Via Cargonaut, via de webportal

4) Rechtstreeks aan de Douane via Digipoort, nadeel hiervan is dat de informatie niet via Cargonaut gaat en dus niet in eCR komt en er ook geen CIE-mail komt.

Wanneer het kantoor van uitvoer hetzelfde is als het kantoor van uitgang wordt de exportaangifte automatisch in ECS verwerkt en hoeft er geen aparte aankomstmelding meer gedaan te worden. Wel moet nog steeds de informatie naar Cargonaut gestuurd worden, om te zorgen dat deze op het ECS manifest verwerkt kan worden.

5) Wanneer er een controle is gevallen op een zending, stuurt de Douane hiervan een bericht naar de TaE. Wanneer de AaE via Cargonaut is gedaan, komt deze informatie ook in het informatiesysteem eCR (eCargo Receipt). De status FYCO (Fysieke Douanecontrole) valt dan rood.

3) eCR wordt door alle afhandelaars gebruikt om de verschillende statussen van een zending te checken waaronder ook de status FYCO. Op basis van die check moet een afhandelaar de zending accepten of rejecten in eCR. Expediteurs kunnen hun uitgaande zendingen ook al in eCR checken om er voor te zorgen dat ECS en DGVS groen wordt aangeleverd. De expediteur kan eCR ook achteraf checken wanneer er issues zijn rond de aanname.

4) Wanneer dit is gebeurd, stuurt eCR automatisch een bericht aan de Douane waar de voor controle geselecteerde zending zich bevindt. Dit is de CIE-mail (Controle Inspectie Export).

5) Vervolgens neemt de Douane binnen 30 minuten contact op met de afhandelaar voor de daadwerkelijke controle, die daarna binnen een uur plaatsvindt.

Wanneer het vliegtuig met de zendingen is vertrokken, maakt de afhandelaar een manifest op en stuurt dit naar Cargonaut. Cargonaut maakt hier een ECS-manifest van en stuurt dit naar de Douane. Dit wordt verwerkt en vervolgens stuurt de Douane een CoE (Confirmation of Exit) naar de aangever, de partij die de exportaangifte deed. De CoE is nodig voor de toepassing van het BTW 0% tarief voor bij export.

 

 ecs proces

Quick reference Card Forwarder

QRC forwarder

Elink initiative

Elink initiative

Elink is an initiative from Amsterdam Connecting Trade (ACT) in collaboration with Schiphol Smartgate Cargo (a public private collaboration between Dutch Customs, Air Cargo Netherlands and Schiphol Group).

The aim is to reduce customs clearing times and reduce unnecessary paper in the supply chain. The existing ACN pass that all drivers need to load /offload cargo on the premises of Schiphol airport has been expanded into a “smartcard”.  Instead of driving around with heaps of paper for every parcel picked up or delivered, the truck driver can now simply load all necessary information regarding his customs cleared shipments onto the card.

Arriving at one of the handling companies at Schiphol, the driver can enter the premises through number plate recognition and identification through the ACN pass. After this the driver hands over his ACN pass and the necessary information and responsibility of the shipment is transferred to the next party in the supply chain, automatically assigning the driver a door to off load hos cargo.

This innovative procedure that is aligned with all customs procedures already has resulted in a 25% reduction in time of some processes. Elink distinguishes AMS in creating more efficiency and reliability in the air cargo supply chain!For an impression how Elink works, please click here to watch a recently published movie clip

bron : http://www.schiphol.nl/B2B/Cargo/CargoNews2/ElinkInitiative.htm

Quick reference card Afhandelaar

ECR_QRC_AFHANDELAAR

 

QR handler

Minister Melanie Schultz ervaart eLink zelf op Schiphol

Minister Melanie Schultz ervaart eLink zelf op Schiphol
29-3-2012

Met de ondertekening van de ‘Bereikbaarheidsverklaring Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam’ hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de decentrale overheden en het bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam op 29 maart j.l. het startsein gegeven voor de uitvoering van 50 maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. eLink is één van die projecten.

Martijn Kuiken van Menzies World Cargo legt de werking van e-Link uit aan minister Melanie Schulz

Rijk en regio investeren de komende jaren in totaal 131 miljoen euro voor een betere benutting van wegen, vaarwegen en het openbaar vervoer in Amsterdam en omgeving. Inzet is nog deze kabinetsperiode de drukte op de grootste fileknelpunten in de regio met twintig procent te verminderen. Het accent van de maatregelen in de Metropoolregio Amsterdam ligt op het oplossen van knelpunten op de zakelijke en logistieke verbindingsassen Haarlemmermeer-Schiphol-Almere-Lelystad en IJmond-Westelijk Havengebied-Schiphol/Aalsmeer. Het gaat daarbij onder meer om de aanleg van ruim negen kilometer aan spitsstroken op de A7/A8 Purmerend – Zaandam – Oostzaan en van een zogeheten ‘electric freeway’ bij de A6 voor (elektrische) scooters, maar ook om de verbetering van aansluitingen tussen de hoofdwegen en het onderliggende wegennet. Het instellen van een blauwe golf op vaarwegen zorgt voor minder oponthoud voor schepen en leidt tot een betere doorstroming van het wegverkeer omdat de bruggen minder lang open hoeven.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is verheugd over het pakket aan maatregelen. “Los van de investeringen in weguitbreidingen en verbeteringen aan het spoor kunnen we met dit pakket aan maatregelen op korte termijn grote winst boeken. We gaan de doorstroming in deze economisch zeer belangrijke regio flink verbeteren.”

Werkbezoek “Bestuurlijk Trio Beter Benutten”

De ondertekening van de bereikbaarheidsverklaring door minister Schultz, gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland en TCN-bestuurder Rudy Stroink vond plaats tijdens een werkbezoek aan de luchthaven Schiphol. De drie vormen het bestuurlijk trio dat verantwoordelijk is voor de aanpak van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam. Tijdens het werkbezoek lieten zij zich informeren over de projecten die in de regio Amsterdam worden uitgevoerd. Zo kregen zij uitleg over eLink en Seamless Connections, een project van overheden en bedrijfsleven ter verbetering van logistieke processen en de inrichting van de goederenstroom op en rond Schiphol. Hierbij zorgt een betere planning en spreiding van de goederenstroom over de dag voor een afname van de negatieve effecten van het vrachtverkeer op de wegen rond Schiphol.

Minister Schultz krijgt uitleg over het programma Seamless Connections van Paul Jansen van SADC. Jos Nijhuis (Schiphol Group) en Rob Spaans (ACN) kijken toe.

Na de toelichting heeft minister Schultz het eLink proces zelf mogen ervaren, door mee te rijden met een truck van DB Schenker in het e-Link proces bij Menzies. Zij mocht de lading, bestaande uit drie boeketten aangeboden door de VGB namens de Nederlandse handel, in ontvangst nemen. Vanuit ACN zullen we de komende periode de start van Seamless Connections, met daarin de verdere uitbouw en verbetering van eLink, onder de naam Airlink, van harte ondersteunen.

Klik hier voor een korte video-impressie van het werkbezoek bij Menzies.


Het “Bestuurlijk Trio Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam”, met van links naar rechts gedeputeerde Elisabeth Post van de Provincie Noord-Holland, TCN-bestuurder Rudy Stroink en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Beter Benutten

Het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam maakt onderdeel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de acht drukste regio’s innovatieve maatregelen gericht op efficiënt gebruik en optimale benutting van alle beschikbare Infrastructuur waardoor de bereikbaarheid verbeterd. Het Seamless Connections project betrekt een gedeelte van het benodigde budget uit subsidie van het Beter Benutten initiatief.

De complete delegatie van het programma Seamless Connections, met van links naar rechts Paul Jansen (SADC), …, …, Robin Audenaerdt (ACN), Rob Spaans (ACN) en Micha Hes (Haven Amsterdam).

HvA student Niels van Klink ziet kansen op verkorting doorlooptijd luchtvracht

Vermijd opslag bij de afhandelaar door trailers voor te laden was één van de oplossingen die Niels van Klink, 4e jaars student van de Hogeschool van Amsterdam bekeken heeft tijdens vier maanden durende afstudeeronderzoek bij Bos Logistics op Schiphol. Op donderdag 28 juni presenteerde hij de resultaten onder de titel “Transport van luchtvracht in de toekomst” op de HvA, een week later deed hij dit nog eens over in de ACN Stuurgroep Duurzaamheid.

Foto: van links naar rechts Niels van Klink, Dave Schuurman (Bos Logistics), Rob Huizing (HvA) en Ruud Bakker (Bos Logistics)

Logistiek anders organiseren en planning verbeteren

De centrale vraag in het onderzoek van Niels luidde: “Welke aanpassingen kunnen er aangebracht worden aan de toeleveringsketen vanaf de afhandelaar naar de expediteur om de doorlooptijd te verkorten, waardoor de goederen sneller het terrein van de afhandelaar zullen verlaten en direct getransporteerd kunnen worden door een transporteur als Bos Logistics, teneinde de service richting de klant te vergroten?” Om een antwoord op deze vraag te krijgen, analyseerde Niels de huidige knelpunten om op basis daarvan toekomstconcepten te creëren. Hij keek ook naar de planning van het transport door de expediteur. Moet die planning daar wel liggen of zou de afhandelaar het beter kunnen doen? Het voorladen van trucks zou een optie kunnen zijn omdat daarmee de interne opslag bij de afhandelaar vermeden zou kunnen worden. Maar ook de beperkte beladingsgraad van de trucks kan en moet omhoog, ontdekte hij. “Milkruns” (standaardroutes op vaste tijden) zouden daarbij kunnen helpen.

AirLink

Uiteraard bekeek Niels ook de mogelijkheid voor meer elektronische informatieuitwisseling. Met AirLink kunnen de wachttijden verkort worden bij de afhandelaar. Ook verstoringen door verkeerde (handmatige) invoer wordt daarmee vermeden. AirLink staat echter nog in de kinderschoenen en is nog niet user friendly. Dat weerhoudt nog veel expediteurs om er gebruik van te maken. Het stimuleren van vrachttransport buiten de piekperioden staat ook in zijn rapport, waarbij de mogelijkheid voor differentiatie van de loodstarieven is bekeken.

Innovatie

Het constante streven van Bos Logistics om innoverend in de markt bezig te zijn had Niels meteen opgepakt door op de openingpagina van zijn thesis de slogan van Bos Logistics op te nemen “Mee veranderen volstaat niet, het doel is voorop te lopen”. Begeleidt door Ruud Bakker en Dave Schuurman analyseerde hij de huidige vrachtprocessen en knelpunten en deed hiervoor een aantal aanbevelingen. Uit het onderzoek van Niels kwam naar voren dat er zeker mogelijkheden zijn om de doorlooptijd te verkorten en de service richting klanten te verhogen. Na zijn presentatie in de Stuurgroep Duurzaamheid moest Niels de vergadering snel verlaten om een dienstverband bij IMTECH te tekenen. Na de vakantie zal hij zijn conclusies ook nog in de sectorraad “Truckers” presenteren.