ECS proces voor expediteurs

 

De fysieke douanecontrole vindt nu meestal plaats op de 1e linie, bij de afhandelaar. Voordat een zending geselecteerd wordt voor controle door de Douane en daadwerkelijk gecontroleerd wordt, zit een heel (informatie)proces waarin de expediteur ook enkele stappen verricht.

Om te beginnen moet een exportaangifte worden gedaan bij het kantoor van uitvoer (Douane). Dit doet meestal de expediteur, soms de verlader. Hierop krijgt de aangever een MRN-nummer (Movement Reference Number).

1) Met het MRN-nummer moet de aankomstmelding worden gedaan bij het kantoor van uitgang (Douane). Dit wordt ook wel de AaE (Arrival at Exit) genoemd. De partij die dit doet, is de TaE (Trader at Exit). De AaE wordt gedaan in het informatiesysteem ECS (Export Control System). In dit systeem selecteert de Douane de zendingen voor controle.

 

De AaE kan op 4 manieren worden gedaan:

1) Via Cargonaut, via DGVS uitslag

2) Via Cargonaut, via het EDI-bericht ENO (Export Notification)

3) Via Cargonaut, via de webportal

4) Rechtstreeks aan de Douane via Digipoort, nadeel hiervan is dat de informatie niet via Cargonaut gaat en dus niet in eCR komt en er ook geen CIE-mail komt.

Wanneer het kantoor van uitvoer hetzelfde is als het kantoor van uitgang wordt de exportaangifte automatisch in ECS verwerkt en hoeft er geen aparte aankomstmelding meer gedaan te worden. Wel moet nog steeds de informatie naar Cargonaut gestuurd worden, om te zorgen dat deze op het ECS manifest verwerkt kan worden.

5) Wanneer er een controle is gevallen op een zending, stuurt de Douane hiervan een bericht naar de TaE. Wanneer de AaE via Cargonaut is gedaan, komt deze informatie ook in het informatiesysteem eCR (eCargo Receipt). De status FYCO (Fysieke Douanecontrole) valt dan rood.

3) eCR wordt door alle afhandelaars gebruikt om de verschillende statussen van een zending te checken waaronder ook de status FYCO. Op basis van die check moet een afhandelaar de zending accepten of rejecten in eCR. Expediteurs kunnen hun uitgaande zendingen ook al in eCR checken om er voor te zorgen dat ECS en DGVS groen wordt aangeleverd. De expediteur kan eCR ook achteraf checken wanneer er issues zijn rond de aanname.

4) Wanneer dit is gebeurd, stuurt eCR automatisch een bericht aan de Douane waar de voor controle geselecteerde zending zich bevindt. Dit is de CIE-mail (Controle Inspectie Export).

5) Vervolgens neemt de Douane binnen 30 minuten contact op met de afhandelaar voor de daadwerkelijke controle, die daarna binnen een uur plaatsvindt.

Wanneer het vliegtuig met de zendingen is vertrokken, maakt de afhandelaar een manifest op en stuurt dit naar Cargonaut. Cargonaut maakt hier een ECS-manifest van en stuurt dit naar de Douane. Dit wordt verwerkt en vervolgens stuurt de Douane een CoE (Confirmation of Exit) naar de aangever, de partij die de exportaangifte deed. De CoE is nodig voor de toepassing van het BTW 0% tarief voor bij export.

 

 ecs proces

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>