HvA student Niels van Klink ziet kansen op verkorting doorlooptijd luchtvracht

Vermijd opslag bij de afhandelaar door trailers voor te laden was één van de oplossingen die Niels van Klink, 4e jaars student van de Hogeschool van Amsterdam bekeken heeft tijdens vier maanden durende afstudeeronderzoek bij Bos Logistics op Schiphol. Op donderdag 28 juni presenteerde hij de resultaten onder de titel “Transport van luchtvracht in de toekomst” op de HvA, een week later deed hij dit nog eens over in de ACN Stuurgroep Duurzaamheid.

Foto: van links naar rechts Niels van Klink, Dave Schuurman (Bos Logistics), Rob Huizing (HvA) en Ruud Bakker (Bos Logistics)

Logistiek anders organiseren en planning verbeteren

De centrale vraag in het onderzoek van Niels luidde: “Welke aanpassingen kunnen er aangebracht worden aan de toeleveringsketen vanaf de afhandelaar naar de expediteur om de doorlooptijd te verkorten, waardoor de goederen sneller het terrein van de afhandelaar zullen verlaten en direct getransporteerd kunnen worden door een transporteur als Bos Logistics, teneinde de service richting de klant te vergroten?” Om een antwoord op deze vraag te krijgen, analyseerde Niels de huidige knelpunten om op basis daarvan toekomstconcepten te creëren. Hij keek ook naar de planning van het transport door de expediteur. Moet die planning daar wel liggen of zou de afhandelaar het beter kunnen doen? Het voorladen van trucks zou een optie kunnen zijn omdat daarmee de interne opslag bij de afhandelaar vermeden zou kunnen worden. Maar ook de beperkte beladingsgraad van de trucks kan en moet omhoog, ontdekte hij. “Milkruns” (standaardroutes op vaste tijden) zouden daarbij kunnen helpen.

AirLink

Uiteraard bekeek Niels ook de mogelijkheid voor meer elektronische informatieuitwisseling. Met AirLink kunnen de wachttijden verkort worden bij de afhandelaar. Ook verstoringen door verkeerde (handmatige) invoer wordt daarmee vermeden. AirLink staat echter nog in de kinderschoenen en is nog niet user friendly. Dat weerhoudt nog veel expediteurs om er gebruik van te maken. Het stimuleren van vrachttransport buiten de piekperioden staat ook in zijn rapport, waarbij de mogelijkheid voor differentiatie van de loodstarieven is bekeken.

Innovatie

Het constante streven van Bos Logistics om innoverend in de markt bezig te zijn had Niels meteen opgepakt door op de openingpagina van zijn thesis de slogan van Bos Logistics op te nemen “Mee veranderen volstaat niet, het doel is voorop te lopen”. Begeleidt door Ruud Bakker en Dave Schuurman analyseerde hij de huidige vrachtprocessen en knelpunten en deed hiervoor een aantal aanbevelingen. Uit het onderzoek van Niels kwam naar voren dat er zeker mogelijkheden zijn om de doorlooptijd te verkorten en de service richting klanten te verhogen. Na zijn presentatie in de Stuurgroep Duurzaamheid moest Niels de vergadering snel verlaten om een dienstverband bij IMTECH te tekenen. Na de vakantie zal hij zijn conclusies ook nog in de sectorraad “Truckers” presenteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>