Minister Melanie Schultz ervaart eLink zelf op Schiphol

Minister Melanie Schultz ervaart eLink zelf op Schiphol
29-3-2012

Met de ondertekening van de ‘Bereikbaarheidsverklaring Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam’ hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de decentrale overheden en het bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam op 29 maart j.l. het startsein gegeven voor de uitvoering van 50 maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. eLink is één van die projecten.

Martijn Kuiken van Menzies World Cargo legt de werking van e-Link uit aan minister Melanie Schulz

Rijk en regio investeren de komende jaren in totaal 131 miljoen euro voor een betere benutting van wegen, vaarwegen en het openbaar vervoer in Amsterdam en omgeving. Inzet is nog deze kabinetsperiode de drukte op de grootste fileknelpunten in de regio met twintig procent te verminderen. Het accent van de maatregelen in de Metropoolregio Amsterdam ligt op het oplossen van knelpunten op de zakelijke en logistieke verbindingsassen Haarlemmermeer-Schiphol-Almere-Lelystad en IJmond-Westelijk Havengebied-Schiphol/Aalsmeer. Het gaat daarbij onder meer om de aanleg van ruim negen kilometer aan spitsstroken op de A7/A8 Purmerend – Zaandam – Oostzaan en van een zogeheten ‘electric freeway’ bij de A6 voor (elektrische) scooters, maar ook om de verbetering van aansluitingen tussen de hoofdwegen en het onderliggende wegennet. Het instellen van een blauwe golf op vaarwegen zorgt voor minder oponthoud voor schepen en leidt tot een betere doorstroming van het wegverkeer omdat de bruggen minder lang open hoeven.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is verheugd over het pakket aan maatregelen. “Los van de investeringen in weguitbreidingen en verbeteringen aan het spoor kunnen we met dit pakket aan maatregelen op korte termijn grote winst boeken. We gaan de doorstroming in deze economisch zeer belangrijke regio flink verbeteren.”

Werkbezoek “Bestuurlijk Trio Beter Benutten”

De ondertekening van de bereikbaarheidsverklaring door minister Schultz, gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland en TCN-bestuurder Rudy Stroink vond plaats tijdens een werkbezoek aan de luchthaven Schiphol. De drie vormen het bestuurlijk trio dat verantwoordelijk is voor de aanpak van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam. Tijdens het werkbezoek lieten zij zich informeren over de projecten die in de regio Amsterdam worden uitgevoerd. Zo kregen zij uitleg over eLink en Seamless Connections, een project van overheden en bedrijfsleven ter verbetering van logistieke processen en de inrichting van de goederenstroom op en rond Schiphol. Hierbij zorgt een betere planning en spreiding van de goederenstroom over de dag voor een afname van de negatieve effecten van het vrachtverkeer op de wegen rond Schiphol.

Minister Schultz krijgt uitleg over het programma Seamless Connections van Paul Jansen van SADC. Jos Nijhuis (Schiphol Group) en Rob Spaans (ACN) kijken toe.

Na de toelichting heeft minister Schultz het eLink proces zelf mogen ervaren, door mee te rijden met een truck van DB Schenker in het e-Link proces bij Menzies. Zij mocht de lading, bestaande uit drie boeketten aangeboden door de VGB namens de Nederlandse handel, in ontvangst nemen. Vanuit ACN zullen we de komende periode de start van Seamless Connections, met daarin de verdere uitbouw en verbetering van eLink, onder de naam Airlink, van harte ondersteunen.

Klik hier voor een korte video-impressie van het werkbezoek bij Menzies.


Het “Bestuurlijk Trio Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam”, met van links naar rechts gedeputeerde Elisabeth Post van de Provincie Noord-Holland, TCN-bestuurder Rudy Stroink en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Beter Benutten

Het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam maakt onderdeel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de acht drukste regio’s innovatieve maatregelen gericht op efficiënt gebruik en optimale benutting van alle beschikbare Infrastructuur waardoor de bereikbaarheid verbeterd. Het Seamless Connections project betrekt een gedeelte van het benodigde budget uit subsidie van het Beter Benutten initiatief.

De complete delegatie van het programma Seamless Connections, met van links naar rechts Paul Jansen (SADC), …, …, Robin Audenaerdt (ACN), Rob Spaans (ACN) en Micha Hes (Haven Amsterdam).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>